SIAPAKAH YESUS

DH-Siapakah Yesus
Lukas 9:1-62
(Ayat 20) Yesus bertanya kepada mereka: “Menurut kamu, siapakah Aku ini?” Jawab Petrus: “Mesias dari Allah.”

Shalom adik-adik,

Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid-Nya: Siapakah Aku ini? Berbagai jawaban diberikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ada yang berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan lain sebagainya.

Dari berbagai jawaban yang dilontarkan, jawaban Petrus yang mendapat respon dari Tuhan Yesus. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dari Allah. Mesias berarti YANG DIURAPI atau YANG KUDUS dari Allah. Jadi Tuhan Yesus adalah yang diurapi dan berasal dari Allah.

Kalau menurut adik-adik, siapakah Tuhan Yesus itu?
Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat yang menyelamatkan adik-adik dari kematian kekal kelak di neraka dan jalan menuju kepada Bapa di surga. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Tetapi tidak hanya nanti adik-adik masuk surga tetapi saat inipun di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan, ada kemenangan, ada sukacita, ada penyertaan Allah dan janji-janji Allah.

Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah yang turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan adik-adik dan semuanya mendatangkan kebaikan (Roma 8:28). Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan adik-adik dalam sekejap pun. Mata Tuhan senantiasa tertuju kepada adik-adik untuk menuntun dan membawa adik-adik kepada janji-janji Allah.

TUHAN YESUS ADALAH BUKTI ALLAH MENGASIHI ADIK-ADIK. Melalui kematian-Nya di kayu salib adik-adik yang percaya kepada-Nya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal (Yohanes 3:16). Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang menyertai adik-adik sampai kesudahan zaman (Matius 28:20).

Adik-adik Tuhan Yesus adalah segalanya, Dia adalah Tuhan dan Juruselamat. Dan bersama Tuhan Yesus adik-adik lebih dari pemenang.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juruselamat dalam hidup saya. Saya serahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.