SUMBER PERTOLONGAN

DH-Sumber Pertolongan
Yeremia 3:1-25
(Ayat 23) Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu! Sesungguhnya, hanya pada Tuhan, Allah kita, ada keselamatan Israel!

Shalom adik-adik,

Adik-adik manusia memiliki kecenderungan mengandalkan kekuatan diri sendiri dan bergantung pada sesuatu yang kelihatan. Salah satunya bukit-bukit dan gunung-gunung menjadi kebanggaan dan sumber pertolongan manusia.

Bukit-bukit dan gunung-gunung menjadi harapan semua orang untuk berlindung dan menyelamatkan diri dari segala mara bahaya. Apabila musuh menyerang, mereka akan lari secepatnya ke bukit atau gunung dan apabila musuh telah tiada mereka akan kembali ke ladangnya untuk bekerja.

Adik-adik bukit-bukit dan gunung-gunung yang kokoh dan tinggi menjulang bisa juga berbicara tentang uang yang ada di bank, emas, mobil dan aset-aset berharga lainnya yang adik-adik miliki. Dokter yang selalu adik-adik andalkan dan masih banyak hal lainnya yang selalu adik-adik andalkan.

Bahkan banyak dari adik-adik pergi ke gunung-gunung atau bukit-bukit, gua-gua dan juga makam-makam untuk mencari pertolongan dan berkat. Tanpa adik-adik sadari banyak ‘gunung-gunung’ yang mengelilingi adik-adik untuk tempat berlindung dan berlari kepadanya ketika kesesakan datang.

Tetapi sesungguhnya kalaupun di situ adik-adik beroleh jawaban, itu hanya sementara dan ada pertukaran yang dapat membawa adik-adik kepada kehancuran.


TUHANLAH SATU-SATUNYA PENOLONG HIDUP ADIK-ADIK DAN YANG MENJADI SUMBER PERTOLONGAN BAGI SETIAP UMAT-NYA


Adik-adik ada sumber pertolongan yang jauh lebih hebat dari gunung-gunung yang tampak yaitu Tuhan. Dialah satu-satunya penolong hidup adik-adik dan menjadi sumber pertolongan setiap umat-Nya.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup saya, tidak ada yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.