SYARAT BERDOA

Jaga Kekudusan

Markus 11:1-33
(Ayat 25) Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu juga yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.

Shalom adik-adik,
Tuhan Yesus memerintahkan semua murid-Nya sebelum berdoa untuk membereskan hati dari semua yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah (1 Yoh. 3:4). Dosa menghalangi pengampunan Tuhan Yesus.

Adik-adik, semua dosa akan diampuni bila diakui dan minta ampun. Tetapi ketika dosa tidak diakui maka tidak ada pengampunan dari Tuhan Yesus. Upah dosa adalah maut yaitu kematian kekal, artinya adik-adik akan mendiami tempat penghukuman kekal yaitu neraka.

Dosa juga membuat pertolongan Tuhan Yesus tertunda, doa adik-adik menjadi tidak atau belum dijawab Tuhan Yesus. Bukannya tangan Tuhan Yesus kurang panjang untuk menolong atau telinga Tuhan Yesus kurang tajam untuk mendengar seruan adik-adik tetapi ada tirai yang menghalanginya yaitu dosa (Yes. 59:1-2). Dosa menjadi tabir yang menghalangi janji Tuhan Yesus digenapi dalam hidup adik-adik.

Kalau adik-adik memiliki kepahitan atau ganjalan dengan orang lain segera diselesaikan. Tirai yang menghalangi adik-adik dengan Tuhan Yesus akan disingkirkan. Adik-adik mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan percaya apa yang diminta dan didoakan adik-adik telah menerimanya. Tuhan Yesus menjawab setiap doa adik-adik (Mar. 11:24).

SYARAT BERDOA ADALAH ADIK-ADIK MENGAMPUNI DAN MEMBERESKAN HATI.

RENUNGKAN:

  • Apa yang harus saya lakukan sebelum berdoa?
  • Mengapa dosa dapat menghalangi pertolongan Tuhan Yesus?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)