TAHUN PEMBEBASAN

DH-Tahun Pembebasan
Imamat 25:1-55
(Ayat 11) Tahun yang kelima puluh itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya.

Shalom adik-adik,

Kata Yobel memiliki arti tanduk domba jantan. Dijabarkan dengan istilah Yubileum menjadi satu arti dengan sangkakala. Bunyi sangkakala yang mengantarkan tahun Yobel sama dengan bunyi sangkakala yang menyiapkan dan memanggil bangsa Israel untuk menjadi umat perjanjian Allah.

Adik-adik tahun Yobel dikenal juga dengan tahun pembebasan. Ada tiga ciri khas yang menandai tahun Yobel, yaitu:
– Semua budak Israel harus dibebaskan.
– Semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula.
– Tanah tidak boleh digarap.

Melalui tahun Yobel, Allah hendak menjamin keadilan dalam umat-Nya supaya golongan yang kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan yang miskin atau lemah. Dan dalam tahun Yobel, semua budak dan orang-orang berhutang mereka akan dibebaskan.

TAHUN YOBEL BERBICARA JUGA TENTANG PEMBEBASAN KITA DI DALAM KRISTUS. PEMBEBASAN YANG MELEPASKAN DIRI KITA DARI SEGALA BELENGGU DOSA. Tuhan Yesus datang untuk memberikan tahun Yobel atau pembebasan dari berbagai belenggu bagi setiap orang percaya.

Adik-adik harus percaya bahwa tidak ada lagi belenggu apapun dalam hidup adik-adik. Harus ada tekad dan kemauan untuk percaya dan melangkah bahwa adik-adik sudah dibebaskan di dalam Tuhan Yesus. Jangan mau lagi dibelenggu dosa.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Apakah saya sudah mengalami tahun Yobel?
  2. Apakah arti tahun Yobel bagi saya?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )