Tempat Perlindungan

TEMPAT PERLINDUNGAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Mazmur 9:1-20
(Ayat 9) Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan.

Shalom adik-adik,
Kata “sesak” memiliki pengertian tidak leluasa atau ruang gerak sempit. Di ruangan yang sesak, ke manapun kita bergerak akan terbentur sesuatu. Waktu kesesakan adalah merupakan gambaran suatu keadaan tidak leluasa. Persoalan yang datang terus dan tidak terselesaikan akan membuat orang berada dalam kesesakan.

Pada waktu kesesakan yang adik-adik lakukan seringkali membuat adik-adik terbentur. Semakin adik-adik bergerak masalah baru akan datang menghadang. Ketika dalam kesesakan semua yang adik-adik lakukan justru membuat keadaan menjadi tidak baik.

Adik-adik, pemazmur atau raja Daud memberitahukan tempat perlindungan yang tepat ketika dalam kesesakan yaitu Tuhan. Daud sudah mengalami keadaan dalam kesesakan. Dikejar-kejar raja Saul, anak-anaknya yang memberontak dan hendak membunuhnya. Masih banyak lagi hal yang membuat Daud dalam kesesakan.

Tetapi keintimannya dengan Tuhan membuat Daud tahu. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan dan kota benteng baginya. Daud merasa aman dan semua kesesakannya hilang.

Kalau saat ini adik-adik sedang dalam kesesakan dan terinjak-injak. Jangan lari kemana-mana atau mencari pertolongan dari dunia. Tempat yang aman adalah dalam hadirat Tuhan. Adik-adik harus cari Tuhan dan bersekutu dengan-Nya maka Adik-adik akan mengalami kelegaan dan Kelepasan.

DALAM HADIRAT TUHAN YESUS SEMUA KESESAKAN AKAN TUHAN YESUS ANGKAT DAN KITA MENGALAMI KELEGAAN DAN KELEPASAN.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN:

  1. Dimana tempat yang baik ketika dalam kesesakan?
  2. Bagaimana caranya keluar dari kesesakan?
DOA :
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini?)