TEMPAT TERSEMBUNYI

Tempat Tersembunyi

Amos 9:1-15
(Ayat 2) Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tangan-Ku akan mengambil mereka dari sana; sekalipun mereka naik ke langit, Aku akan menurunkan mereka dari sana.

Shalom adik-adik,
Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi umat Allah untuk melarikan diri. Allah tahu di mana umat-Nya bersembunyi. Allah akan terus mengejar mereka selama tidak bertobat.

Adik-adik, Amos menyampaikan penglihatan yang Allah perlihatkan. Allah berdiri dekat mezbah dan akan menghukum umat-Nya. Allah tahu kemana mereka pergi dan bersembunyi. Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Allah. Jadi tidak ada gunanya bersembunyi atau lari dari Allah.

Bila adik-adik melakukan dosa, adik-adik harus bereskan. Bertobat dan minta ampun, jangan lari dan bersembunyi. Dengan bersembunyi adik-adik hanya memperlambat pengampunan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau adik-adik bertobat dan minta ampun bila berbuat salah.

Jangan adik-adik bersembunyi atau menyembunyikan dosa. Tuhan Yesus tahu di mana adik-adik berada. Tidak ada tempat tersembunyi dan bersembunyi dari Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus, bertobat dan minta ampun sebelum penghukuman Tuhan Yesus menimpa adik-adik.

SIA-SIA BERSEMBUNYI DARI TUHAN YESUS KARENA TIDAK ADA TEMPAT TERSEMBUNYI BAGI TUHAN YESUS.

RENUNGKAN:

  • Kenapa tidak ada tempat tersembunyi bagi Tuhan Yesus?
  • Apa yang harus saya lakukan ketika berdosa?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)