DH-Tempat yang Aman

TEMPAT YANG AMAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yoel 3:1-21
(Ayat 16) Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem Ia memperdengarkan suara-Nya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya, dan benteng bagi orang Israel.

Shalom adik-adik,

Adik-adik hari Tuhan adalah hari penghukuman Tuhan kepada dunia. Pada hari Tuhan semua akan diguncangkan. Hari yang mengerikan bagi seluruh dunia. Allah sudah menubuatkan tentang hari tersebut (Yoel 2).

Menjelang hari Tuhan semua akan diguncangkan, sampai hari Tuhan tiba. Semua aspek kehidupan akan diguncangkan dan semua orang akan mengalami guncangan tersebut. Manusia akan mengalami masa sukar yang hebat. Gelombang dan badai kehidupan akan menghantam kehidupan manusia.

(Maz. 62:1) Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari pada-Nyalah keselamatanku. Adik-adik Daud berkata hanya dekat dan bersama Allah saja Daud tenang karena ada perlindungan-Nya yang akan membentengi dan melindunginya. TEMPAT YANG AMAN DAN TERLINDUNG ADALAH DALAM HADIRAT TUHAN.

Seperti Allah memagari Ayub sehingga iblis tidak bisa masuk dan mencobai Ayub, demikianlah orang yang berada dalam hadirat Tuhan, ia dipagari dan dibentengi Allah. Orang tersebut akan menerima kebaikan dan kasih Allah.

Allah yang melindungi adik-adik adalah Allah yang Maha Kuasa, yang kekuatan dan kuasa-Nya jauh melampaui badai pencobaan, dan dalam Tuhan ada jaminan ketenangan yang pasti. Bagi adik-adik yang hidup di dalam Kristus, ada jaminan perlindungan dan pembelaan yang sempurna dari Allah. Tempat yang aman adalah dalam hadirat Allah.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus… hanya Tuhan Yesuslah tempat perlindunganku, tidak ada yang lain. Di dalam Tuhan Yesus, aku tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.