DH-Tempat Yang Tepat

TEMPAT YANG TEPAT

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Ulangan 12:1-32
(Ayat 11) Maka ke tempat yang dipilih Tuhan, Allahmu, untuk membuat nama-Nya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan.

Shalom adik-adik,

Allah menetapkan suatu tempat di mana nama Allah akan ditegakkan dan umat-Nya beribadah. Semua persembahan dan korban persembahan termasuk juga korban nazar dibawa ke tempat tersebut. Tempat yang dipilih Allah tersebut bernama Yerusalem.

Adik-adik sebagai bangsa Israel rohani juga harus mengikuti aturan dan ketetapan Tuhan Yesus. Khususnya dalam beribadah dan membawa persembahan. ADIK-ADIK HARUS TAHU TEMPAT DI MANA TUHAN YESUS TELAH TETAPKAN UNTUK ADIK-ADIK BERIBADAH DAN MEMBAWA PERSEMBAHAN.

Tempat yang dipilih Tuhan Yesus adalah tempat adik-adik mengalami pertumbuhan dalam hal kerohanian. Tempat tersebut adalah tempat di mana adik-adik beribadah atau berjemaat. Tempat adik-adik mendapat makanan rohani sehingga mengalami pertumbuhan rohani dan iman. Adik-adik bertumbuh menjadi semakin dewasa.

Bawalah persembahan ke dalam rumah Tuhan. Supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan (Mal. 3:10). Di dalam rumah Tuhan ada suku Lewi yang tidak mendapat bagian dari Tuhan. Bagian mereka adalah dari persembahan yang dibawa oleh saudara mereka dari suku lainnya.

Demikian juga dalam rumah Tuhan tempat adik-adik beribadah. Ada suku Lewi yaitu hamba-hamba Tuhan, para full-timer yang mempersembahkan seluruh hidupnya. Mereka melayani Tuhan dan pekerjaan-Nya. Semua persembahan adik-adik salah satunya untuk mencukupi dan memenuhi mereka. Ke sanalah persembahan adik-adik harus bawa.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Ke manakah saya harus membawa persembahan?
  2. Mengapa saya harus membawa persembahan ke tempat yang Tuhan telah tetapkan?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )