DH-Terang Tuhan

TERANG DUNIA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yohanes 8:1-59
(Ayat 12) Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: “Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.”

Shalom adik-adik,

Adik-adik dunia berada di bawah kuasa si jahat (1 Yoh. 5:19) dan berada dalam kegelapan. Kegelapan adalah kehidupan yang penuh dengan dosa. Adik-adik berada atau tinggal di dalam dunia yang gelap dan dikuasai si jahat. Sebagai anak Tuhan, adik-adik akan sulit berjalan dan melakukan aktivitas karena dalam kegelapan.

Adik-adik perlu terang yang dapat menuntun adik-adik berjalan dalam kegelapan sehingga kegelapan tidak menguasai adik-adik. Berjalan dalam terang artinya berjalan mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Melakukan semua perintah-perintah-Nya.

Tuhan Yesus berkata bahwa Ia adalah terang dunia yang akan membawa dan menuntun kita yang mau percaya untuk berjalan di dalam Terang-Nya. TUHAN YESUS ADALAH TERANG YANG ALLAH BERIKAN KEPADA DUNIA untuk menuntun kita yang percaya berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan.

Mengikut Tuhan Yesus artinya menjadi pengikut-Nya. Bila adik-adik menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat maka adik-adik memiliki Terang Hidup. Terang yang akan senantiasa bersama dengan adik-adik menerangi kehidupan adik-adik di dalam segala hal sehingga adik-adik tidak lagi berada dalam kegelapan.

Terang Tuhan akan menerangi jalan adik-adik. Menuntun seluruh langkah-langkah dan kehidupan adik-adik. Adik-adik akan berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan dan menikmati semua janji-janji Tuhan.

Haleluya!

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus saya akan terus jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dalam hidup saya. Saya percaya Terang Tuhan akan menuntun hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.