TERANG YANG SEJATI

Bait Allah

Yohanes 1:1-51
(Ayat 5) Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.

Shalom adik-adik,
Kata "kegelapan" bukanlah sekedar suatu situasi kegelapan biasa. Yang dimaksud adalah kegelapan yang bersifat jahat, menyerang dan membawa kematian. Pengertian tersebut berasal dari kata Yunani "Skotos".

Adik-adik, yang bekerja di balik kegelapan adalah kuasa iblis, kuasa dosa dan kuasa maut. Semuanya identik dengan kejahatan, musuh yang telah mencengkram dan membelenggu begitu kuat semua manusia.

Tetapi terang sejati telah datang ke dalam dunia. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak bisa menguasai-Nya, mengalahkan kegelapan dan mengaruniakan hidup kekal bagi adik-adik yang percaya kepada-Nya.

Adik-adik, Tuhan Yesus berkata: "Akulah terang dunia; barangsiapa mengikuti Aku; ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup." (Yohanes 8:12). Kegelapan membawa adik-adik kepada kematian yang kekal tetapi terang sejati membawa kekekalan dalam surga.

TUHAN YESUS ADALAH TERANG SEJATI YANG MEMBAWA ADIK-ADIK KEPADA KEHIDUPAN YANG KEKAL.

RENUNGKAN:

  • Siapa yang dimaksud terang sejati?
  • Kenapa saya perlu terang sejati?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)