TERJADI PEMULIHAN

DH-Mengalami Pemulihan Dari Allah
Mazmur 85:1-14
(Ayat 5) Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami.

Shalom adik-adik,
Bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, mereka sering memberontak kepada Tuhan. Sekalipun mereka selalu menikmati kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Ketika dalam kesesakan dan penderitaan baru ingat Tuhan. Mereka memohon belas kasihan dari Tuhan dan Tuhan memulihkan mereka.

Adik-adik, pemulihan terjadi merupakan respon Tuhan atas tindakan umat-Nya yang berseru dan bertobat. Tuhan akan menyelamatkan orang berdosa yang mau bertobat dan datang kepada-Nya.

Bila adik-adik berdosa datang kepada Tuhan Yesus disertai dengan hati yang hancur. Penyesalan yang disertai penyerahan total merupakan tindakan yang mengawali perubahan serta pemulihan dalam diri adik-adik.

Hanya karena belas kasihan Tuhan Yesus yang akan memulihkan adik-adik. Tuhan Yesus akan mencurahkan berkat dan kebaikan kepada adik-adik yang telah mengalami pemulihan. Jangan menunda untuk datang kepada Tuhan Yesus, adik-adik akan menjadi anak-anak yang dikasihi-Nya.

RENDAHKAN DIRI DATANG KEPADA TUHAN PEMULIHAN PASTI KITA ALAMI.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN:

  1. Bagaimana caranya dipulihkan Tuhan?
  2. Kenapa saya harus senantiasa datang kepada Tuhan?
DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini?)