TETAP BERDOA

DH-Tetap Berdoa
Daniel 10:1-21
(Ayat 12) Lalu katanya kepadaku: “Janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu.”

Shalom adik-adik,

Adik-adik Daniel mendapat pernyataan dari Allah bahwa akan terjadi kesusahan yang besar. Lalu Daniel pun berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah meminta pengertian tentang penglihatan yang telah diterimanya itu.

Seorang malaikat kemudian menghampiri Daniel dan menyampaikan pesan Tuhan bahwa doanya sudah didengar Tuhan sejak hari pertama berdoa tetapi ada pemimpin kerajaan Persia yang berdiri menghalanginya selama 21 hari sampai akhirnya malaikat Michael datang menolong.

Mungkin saat ini adik-adik sedang berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah untuk suatu pergumulan. Jangan ragu dan bimbang, tetaplah berdoa, sebab sesungguhnya setiap doa adik-adik pasti didengar Tuhan sejak hari pertama adik-adik berdoa.

Kalau Tuhan belum menjawab doa adik-adik, mungkin ada kuasa-kuasa gelap yang menghalangi jawaban doa adik-adik. Atau mungkin juga belum waktunya Tuhan untuk Tuhan menjawab doa adik-adik. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat dan Dia tidak pernah terlambat. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya (Peng. 3:11).

TETAPLAH BERDOA! SAMPAI ADIK-ADIK MENERIMA JAWABANNYA. DOA YANG DINAIKKAN DENGAN KERENDAHAN HATI DAN TIDAK PERNAH BERHENTI PASTI DIJAWAB TUHAN. WAKTUNYA TUHAN TIDAK PERNAH TERLAMBAT.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang menguatkan saya. Saya akan terus berdoa sampai Tuhan Yesus jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.