TETAP BERDOA

DHK-Pemimpin Yang Memiliki Visi (Tujuan) Dan Iman

Daniel 10:1-21
(Ayat 12) Lalu katanya kepadaku: “Janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu.”

Shalom adik-adik,
Malaikat Tuhan menghampiri Daniel dan menyampaikan pesan Allah bahwa doa Daniel sudah didengar sejak hari pertama berdoa. Tetapi pemimpin kerajaan Persia yang berdiri menghalanginya.

Adik-adik, Daniel berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah. Meminta pengertian tentang penglihatan yang telah Daniel terima. Daniel terus berdoa, dua puluh satu hari lamanya Daniel baru mendapat jawaban. Allah menyampaikan rencana tentang akhir zaman kepada Daniel.

Mungkin saat ini adik-adik sedang berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus untuk suatu pergumulan. Jangan ragu dan bimbang, setiap doa adik-adik pasti didengar Tuhan Yesus sejak hari pertama adik-adik berdoa. Tetaplah berdoa!

Kalau Tuhan Yesus belum menjawab doa adik-adik, mungkin ada kuasa gelap yang menghalanginya. Jangan berhenti tetapi tetap berdoa, Tuhan Yesus pasti menjawab doa adik-adik.

TETAP BERDOA SAMPAI TUHAN YESUS JAWAB DOA ADIK-ADIK.

RENUNGKAN:

  • Apa yang harus saya lakukan ketika Tuhan Yesus belum menjawab doa saya?
  • Sampai kapan saya berdoa?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)