TETAP PERHATIKAN ORANG LAIN

Tetap Perhatikan Orang Lain
1 Samuel 22:1-23
(Ayat 2) Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira empat ratus orang.

Shalom adik-adik,

Adik-adik, ketika dalam masalah atau pergumulan, orang cenderung mengasihani diri dan mencari orang yang dapat membantu atau mencari perhatian dari orang lain. Orang tersebut sangat butuh bantuan dan dukungan.

Adik-adik di tengah kesepian dan tekanan batin karena dikejar-kejar hendak dibunuh, Daud membutuhkan penghiburan dan dorongan semangat. Tetapi adik-adik justru Tuhan menghadirkan kepadanya saudara dan keluarga yang juga dalam masalah. Allah menempatkan Daud di tengah-tengah orang-orang yang penuh dengan masalah, yang mengalami kesukaran, dikejar utang, sakit hati, dan sebagainya.

Tetapi di balik semua yang Daud alami, sesungguhnya Tuhan sedang memproses dan membentuk Daud untuk menjadi raja yang besar. Allah tidak menginginkan Daud tumbuh menjadi orang yang mengasihani diri sendiri. Allah sedang mendidik Daud untuk lebih dahulu memberikan penghiburan, kekuatan dan semangat kepada orang lain.

Adik-adik pertolongan dan penghiburan Allah turun atas Daud justru dari orang-orang yang bermasalah tersebut. Mereka kemudian menjadi pasukan Daud yang hebat.


ALLAH MENGHENDAKI SETIAP ANAK-ANAK-NYA MENJADI ORANG YANG AKTIF UNTUK MEMBERIKAN PENGHIBURAN KEPADA ORANG LAIN DAN MENJADI BERKAT BAGI ORANG LAIN


Adik-adik seperti Daud, Allah menghendaki setiap anak-anak-Nya menjadi orang yang aktif untuk memberikan penghiburan kepada orang lain khususnya yang sedang dalam masalah dan menjadi berkat bagi orang lain. Sesungguhnya pada saat adik-adik menolong orang lain, di saat itu juga pertolongan Allah turun atas adik-adik.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, mampukan saya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain sekalipun saya masih dalam masalah. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.