TUHAN HAKIM YANG ADIL

DH-Penghakiman Allah
Mazmur 98:1-9
(Ayat 9) di hadapan TUHAN, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran.

Shalom adik-adik,
Seorang hakim tidak boleh memihak kepada siapapun. Yang salah harus dihukum dan bila benar maka harus dibenarkan dan dibebaskan. Manusia sulit untuk bisa menjadi hakim yang baik. Berbeda dengan Tuhan, Dia adil dan benar.

Adik-adik, Tuhan Yesus kelak akan datang sebagai hakim untuk menghakimi seluruh umat manusia. Setiap manusia nanti akan menghadap tahta pengadilan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan menjadi hakimnya.

Tuhan Yesus akan menghakimi dunia dengan keadilan dan kebenaran. Adil dan benar adalah sifat Tuhan Yesus. Semua manusia akan dihakimi atau diadili berdasarkan perbuatannya sesuai dengan kitab atau ajaran yang dipercayainya.

Adik-adik, kalau melihat kehidupan manusia selama hidupnya maka tidak ada manusia yang akan selamat. Manusia lebih banyak perbuatan yang tidak benar daripada perbuatan benarnya, artinya tidak ada manusia yang bisa diselamatkan.

Tetapi adik-adik, ada satu kitab kehidupan yang juga akan dibuka pada saat penghakiman. Kitab yang berisi nama-nama orang yang percaya kepada Sang Hakim yaitu Tuhan Yesus. Mereka yang namanya tertulis akan dibenarkan dan dibebaskan dari penghukuman.

Terus pertahankan iman adik-adik sampai garis akhir kehidupan. Tetap jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat dan lakukan semua perintah-Nya. Adik-adik akan dibela dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus ketika menghadap pengadilan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hakim yang adil dan benar.

TUHAN YESUS AKAN MENGHAKIMI SEMUA MANUSIA DAN AKAN MEMBELA ADIK-ADIK YANG PERCAYA KEPADA TUHAN YESUS.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN:

  1. Siapa yang akan menghakimi manusia saat penghakiman?
  2. Bagaimana supaya saya dibenarkan dan bebas dari penghukuman?
DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini?)