TUHAN MENUNTUT

Bersama Kita Kuat

Mikha 6:1-16
(Ayat 8) “Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?”

Shalom adik-adik,
Mikha memberitahukan kepada bangsa Israel untuk mengingat dan melakukan kembali semua perintah Allah. Semua perintah untuk kebaikan mereka. Hukum Allah bertujuan untuk membawa mereka berjalan dalam rencana-Nya.

Allah menuntut 3 hal dari bangsa Israel untuk dilakukan, yaitu:

  • Berlaku adil atau hidup adil dengan siapapun
  • Mencintai kesetiaan
  • Hidup rendah hati

Tujuan Allah menuntut supaya mereka masuk dalam Tanah Perjanjian. Tanah penuh dengan susu dan madu, hidup dalam kasih karunia dan berkat Allah.

Di dalam Tuhan Yesus janji Allah digenapi bagi adik-adik yang percaya. Tuhan Yesus juga menuntut adik-adik untuk melakukan seperti perintah kepada bangsa Israel. Lakukan perintah atau tuntutan Tuhan Yesus maka adik-adik akan masuk Tanah Perjanjian dan hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus.

TUHAN YESUS MENUNTUT ADIK-ADIK UNTUK MELAKUKAN PERINTAH-NYA SUPAYA ADIK-ADIK HIDUP DALAM KASIH DAN BERKAT TUHAN YESUS.

RENUNGKAN:

  • Kenapa Tuhan Yesus menuntut umat-Nya?
  • Apa tuntutan Tuhan Yesus yang harus saya lakukan?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)