DH-Tuhan Tidak Bersama Kita

TUHAN TIDAK BERSAMA KITA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 8:1-18
(Ayat 12) Firman-Nya kepadaku: “Kaulihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata: Tuhan tidak melihat kita; Tuhan sudah meninggalkan tanah ini.”

Shalom adik-adik,

Perkataan “Tuhan tidak melihat kita? Tuhan sudah meninggalkan tanah ini” diucapkan oleh tua-tua kaum Israel yang didengar Yehezkiel dalam suatu penglihatan ketika rohnya dibawa Tuhan. Perkataan mereka ini menganggap Tuhan tidak bersama mereka bahkan Tuhan sudah pergi meninggalkan daerah mereka.

Adik-adik perkataan ini sesungguhnya secara tidak langsung membenarkan atau mengizinkan mereka untuk melakukan perbuatan apapun yang dilarang Tuhan. Tidak hanya perkataan-perkataan yang Yehezkiel lihat dalam penglihatannya, tetapi mereka juga melakukan kenajisan dan kekejian terhadap Tuhan dengan penyembahan-penyembahan berhala yang mereka lakukan.

Tuhan memperlihatkan semua perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan yang membuat Tuhan marah dan akhirnya Tuhan meninggalkan mereka.


ADIK-ADIK PERCAYALAH TUHAN SELALU BESERTA DENGAN KITA DAN PERTOLONGAN KITA HANYA DATANGNYA DARI TUHAN


Hal ini masih terjadi hingga saat ini pada umat Tuhan juga mungkin adik-adik. Mungkin adik-adik pernah berkata Tuhan tidak ada ketika pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba. Akhirnya adik-adik membenarkan diri dengan mencari pertolongan dari manusia bahkan dari kuasa-kuasa gelap.

Adik-adik tidak hanya meninggalkan Tuhan tetapi juga menajiskan diri adik-adik dengan mempersembahkan hidup adik-adik bukan kepada Tuhan tetapi kepada kuasa-kuasa kegelapan. ADIK-ADIK HARUS SUNGGUH-SUNGGUH BERTOBAT DAN MINTA AMPUN KEPADA TUHAN DAN BERBALIK DARI JALAN YANG SALAH.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus… saya percaya Tuhan Yesus selalu bersama saya sekalipun kondisi saya tidak baik dan doa-doa saya belum Tuhan Yesus jawab. Pertolongan saya hanya dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.