TUHAN TIDAK SABAR

DH-Tuhan Tidak Sabar
Hakim-hakim 10:1-18
(Ayat 16) Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hati-Nya melihat kesukaran mereka.

Shalom adik-adik,

Kesukaran dan masalah sering kali tidak mau pergi dari kehidupan kita. Bahkan selalu menempel di dalam kehidupan kita. Bahkan masalah sering kali mengeroyok kita. Dan Tuhan tidak menolong kita. Banyak anak-anak Tuhan akhirnya marah dan kecewa dengan Tuhan.

Adik-adik sesungguhnya Tuhan Yesus tidak sabar dan tidak dapat menahan hati-Nya untuk tidak melepaskan adik-adik dari kesukaran dan masalah. TUHAN YESUS TIDAK PERNAH MEMBIARKAN DAN MENINGGALKAN ADIK-ADIK DALAM SEKEJAP PUN (Ibr. 13:5). Adik-adik harus tahu bagaimana caranya menggerakkan hati Tuhan Yesus sehingga pertolongan-Nya dinyatakan.

Dua cara untuk membuat hati Tuhan Yesus tidak tahan untuk tidak menolong adik-adik:

  1. Menjauhkan para allah asing dari kehidupan adik-adik.
    Jangan ada allah lain selain Tuhan Yesus dalam hati adik-adik. Tuhan Yesus mau menjadi nomor satu dalam hidup adik-adik. Orang yang menjadikan Tuhan Yesus nomor satu akan selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam segala hal.
  2. Beribadah kepada Tuhan Yesus.
    Beribadah adalah suatu kehidupan yg senantiasa fokus kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya pada saat di gereja. Di manapun adik-adik berada harus senantiasa terkoneksi dengan Tuhan Yesus melalui sikap hati yang memuji dan memuliakan Tuhan Yesus.

Adik-adik bukan tangan Tuhan Yesus kurang panjang untuk menolong adik-adik atau pendengaran Tuhan Yesus kurang tajam untuk mendengar jeritan dan doa-doa adik-adik. Tetapi ada dosa atau allah asing dalam hidup adik-adik yang menghalanginya (Yes. 59:1).

Adik-adik harus singkirkan dosa dan datang beribadah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Adik-adik akan melihat pertolongan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai adik-adik.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Bagaimana caranya membuat Tuhan Yesus segera menolong saya?
  2. Apa yang memghalangi pertolongan Tuhan Yesus dinyatakan?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )