TUNDUK DAN HORMAT

DH-Tunduk Dan Hormat
Ester 1:1-22
(Ayat 17) Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya, apabila diceritakan orang: Raja Ahasyweros menitahkan, supaya Wasti, sang ratu, dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang.

Shalom adik-adik,

Ratu Wasti menolak perintah suaminya raja Ahasyweros untuk menghadap ketika raja mengadakan perjamuan. Perjamuan yang dihadiri semua orang, dari orang besar sampai kepada orang kecil diadakan di taman istana kerajaan.

Penolakan ratu Wasti membuat raja marah karena mencoreng muka raja Ahasyweros di depan orang banyak. Selain itu, perbuatan ratu Wasti dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi orang lain untuk dapat juga menolak perintah raja. Juga menjadi contoh bagi orang untuk menolak perintah raja atau pemimpin.

Adik-adik akibat perbuatannya, raja Ahasyweros kemudian melarang ratu untuk menemui raja lagi. Ratu Wasti tidak lagi menjadi ratu atau istri raja dan jabatan ratu akan diberikan kepada orang lain yang lebih baik darinya.

ADIK-ADIK HARUS TUNDUK DAN MENGHORMATI PARA PEMIMPIN SEHINGGA BILA PEMIMPIN BELUM DALAM TUHAN, IA AKAN DIMENANGKAN OLEH KELAKUAN ADIK-ADIK.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus ampuni saya kalau saya belum taat dan tunduk dan juga tidak menghormati pemimpin. Saya tidak mau seperti ratu Wasti. Saya percaya dengan perubahan saya pemimpin akan saya menangkan dan Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.