WARNING

DH-Warning
Yeremia 36:1-32
(Ayat 3) Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang Aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga Aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka.

Shalom adik-adik,

Tuhan mengasihi adik-adik dan tidak mau adik-adik binasa, dengan berbagai cara Tuhan menyampaikan “warning” atau peringatan supaya adik-adik sadar akan kesalahan dan segera bertobat.

Tetapi adik-adik, Yoyakim raja Yehuda memiliki respon yang salah terhadap “warning” yang Tuhan berikan. Ia bukannya bertobat tetapi malah raja membakar kitab pesan tersebut dan bahkan mau membunuh nabi Yeremia yang menyampaikan pesan tersebut.

Akibat respon yang salah terhadap “warning” Tuhan, Yoyakim menerima hukuman dari Tuhan. Keturunannya tidak menjadi raja dan kelak pada waktu meninggal mayat Yoyakim akan dicampakkan (ayat 30).

ADIK-ADIK SETIAP WARNING TUHAN BERTUJUAN UNTUK KEBAIKAN DAN KESELAMATAN ADIK-ADIK, tetapi kalau adik-adik merespon negatif atau menolaknya maka sebaliknya yang akan adik-adik terima adalah keburukan / malapetaka / musibah dan lain sebagainya.

Masalah sering kali Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan adik-adik bukan karena Tuhan jahat atau lalai dengan janji-Nya tetapi disebabkan karena adik-adik melanggar “warning” atau peringatan Tuhan.


JANGAN ABAIKAN “WARNING” DARI TUHAN SEBAB SEMUANYA UNTUK KEBAIKAN DAN KESELAMATAN ADIK-ADIK


Adik-adik sering kali atau kadang-kadang adik-adik melakukan dosa padahal tahu itu dosa. Tuhan sudah kasih “warning” tetapi adik-adik tetap melakukannya dengan berbagai alasan. Adik-adik harus mengoreksi diri dan jangan abaikan “WARNING” dari Tuhan sebab semuanya untuk kebaikan dan keselamatan adik-adik.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, saya akan perhatikan “warning” dari Tuhan Yesus. Saya akan melakukan semua yang Tuhan Yesus perintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.