YANG BARU SUDAH DATANG

DH-Yang Baru Sudah Datang
2 Korintus 5:1-21
(Ayat 17) Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.

Shalom adik-adik,

Adik-adik akibat dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, gambaran Allah pada manusia rusak. Dosa membuat manusia jauh dari Tuhan. Hati manusia sudah tercemar dan cenderung yang keluar dari hati manusia adalah dengki, iri hati, kejahatan dan lain sebagainya. Manusia menjadi tidak berkenan kepada Tuhan.

Manusia perlu mengenakan tubuh manusia baru untuk menggantikan tubuh manusia lama yang sudah tercemar dosa sehingga Allah berkenan kembali untuk tinggal di dalamnya. Untuk mengenakan tubuh manusia baru dan menjadi ciptaan baru, seseorang harus ada di dalam Kristus sehingga yang lama berlalu dan yang baru datang.

Melalui Kristus adik-adik didamaikan dengan Allah (ayat 18). Allah tidak melihat siapa adik-adik dan memperhitungkan pelanggaran adik-adik. ALLAH MELIHAT ADIK-ADIK YANG MAU PERCAYA DAN MENJADIKAN TUHAN YESUS SEBAGAI TUHAN DAN JURUSELAMAT. Inilah kunci adik-adik diperdamaikan dengan Allah.

Kristus yang tidak mengenal dosa dibuat Tuhan menjadi berdosa karena adik-adik. Semua dosa adik-adik dilimpahkan ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menanggung dosa adik-adik di kayu salib. Dan oleh karena-Nya adik-adik dibenarkan oleh Allah.


ADIK-ADIK MELALUI TUHAN YESUS KITA YANG PERCAYA DIBENARKAN DAN MENJADI CIPTAAN BARU, YANG LAMA SUDAH BERLALU


Adik-adik seperti dosa yang oleh karena satu orang yaitu Adam maka semua manusia jadi berdosa. Demikian juga karena satu orang mati menanggung dosa manusia yaitu Tuhan Yesus maka adik-adik yang percaya dibenarkan. Kristus telah mati untuk adik-adik, supaya hidup adik-adik tidak lagi untuk diri adik-adik tetapi untuk Tuhan Yesus (ayat 15). Harganya sudah dibayar lunas dengan kematian-Nya di kayu salib. Dan adik-adik menjadi ciptaan baru yang lama sudah berlalu.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib maka saya menjadi ciptaan baru. Saya akan pakai hidup saya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.