YANG BERSERU PASTI DISELAMATKAN

DH-Yang Berseru Pasti Diselamatkan
Kisah Para Rasul 2:1-47
(Ayat 21) Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.

Shalom adik-adik,

Adik-adik suatu “PRIVILEGE” atau hak istimewa Tuhan Yesus berikan bagi setiap orang yang mau berseru kepada nama Tuhan. Mereka akan diselamatkan dari penghukuman kekal.

Kelak setiap manusia akan menghadap takhta pengadilan Kristus setelah mengalami kematian. Mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan semasa hidupnya, baik atau jahat (2 Korintus 5:10).

Diselamatkan artinya adik-adik hidup dan tinggal bersama dengan Tuhan di Sorga setelah mengalami kematian (1 Tesalonika 4:14). Adik-adik tidak akan mengalami penghukuman dalam dapur api (Matius 13:41-42). Suatu jaminan kepastian Tuhan berikan dan kelak adik-adik tinggal bersama dengan Tuhan di Sorga bagi adik-adik yang berseru kepada nama Tuhan.

Adik-adik siapakah nama Tuhan yang dimaksud Petrus atau ayat di atas?

Tuhan memberikan nama pada diri-Nya ketika ada di dunia yaitu YESUS (Matius 1:21). Yesuslah nama yang Tuhan berikan supaya ketika adik-adik berseru kepada nama-Nya maka adik-adik diselamatkan.

Kata “berseru” bukan hanya sekadar adik-adik mengeluarkan kata memanggil Tuhan Yesus, sebab bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku akan masuk dalam Kerajaan Sorga (Matius 7:21-23) tetapi mereka yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dan melakukan semua perintah-perintah-Nya, itulah yang diselamatkan.

ADIK-ADIK BERSERU ARTINYA MENYERAHKAN HIDUP KEPADA TUHAN YESUS SEBAGAI TUHAN DAN JURUSELAMAT dan melakukan semua perintah-perintah-Nya.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus… saya mau terus berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juruselamat dalam hidup saya. Saya serahkan hidup saya ke tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.