YESUS BAGI SAYA

DHK-Allah Sanggup Melipatgandakan

Lukas 9:1-62
(Ayat 20) Yesus bertanya kepada mereka: "Menurut kamu, siapakah Aku ini?" Jawab Petrus: "Mesias dari Allah".

Shalom adik-adik,
Pada suatu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid-Nya: Siapakah Aku ini? Banyak jawaban yang dilontarkan tetapi jawaban Petrus yang direspon Tuhan Yesus. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Mesias berarti Yang diurapi atau Yang kudus dari Allah. Jadi Tuhan Yesus adalah yang diurapi dan berasal dari Allah.

Kalau menurut adik-adik, siapakah Tuhan Yesus itu? Bagi saya, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juruselamat yang menyelamatkan kita dari kematian kekal di neraka, jalan menuju kepada Bapa di surga. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan, ada kemenangan, ada sukacita, juga ada penyertaan Allah.

Tuhan Yesus adalah Allah yang turut bekerja dalam kehidupan saya untuk mendatangkan kebaikan (Roma 8:28). Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saya dalam sekejap. Tuhan Yesus yang menuntun dan membawa saya kepada janji-janji Allah.

Melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, saya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal (Yoh. 3:16). Tuhan Yesus adalah Allah yang menyertai saya sampai kesudahan zaman (Mat. 28:20). Tuhan Yesus adalah segalanya sebagai Tuhan dan juruselamat. Dan bersama Tuhan Yesus saya lebih dari pemenang.

TUHAN YESUS ADALAH TUHAN DAN JURUSELAMAT DALAM HIDUP SAYA.

RENUNGKAN:

  • Siapa Yesus menurut saya?
  • Bagaimana menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)