YESUS JURUSELAMAT

DH-Darah Yesus

Hosea 13:1-16
(Ayat 4) Tetapi Aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir; engkau tidak mengenal allah kecuali Aku, dan tidak ada juruselamat selain dari Aku.

Shalom adik-adik,
Dalam kemarahan-Nya Allah mengingatkan kembali kepada umat-Nya ketika mereka di Mesir dijadikan budak. Allah memperkenalkan diri sebagai Allah melalui Musa (Kel. 3:14).

Adik-adik, Allah kemudian menjadi Juruselamat dengan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Membawa mereka keluar dari Mesir, masuk ke Tanah Perjanjian dan menjadi bangsa yang merdeka.

Tetapi perbuatan mereka sangat mendukakan Allah. Bangsa Israel tidak menyembah Allah, mereka membuat patung tuangan dan menyembahnya. Allah lalu menghukum bangsa Israel, kerajaan Israel dihancurkan, mereka dibuang dan dijadikan budak (ayat 9).

Hal yang sama juga Allah lakukan terhadap adik-adik. Allah dalam nama Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi manusia dan mati di kayu salib. Melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib maka adik-adik yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal (Yoh. 3:16) dan adik-adik menjadi anak Allah.

Adik-adik harus jadikan bangsa Israel sebagai pelajaran untuk tidak menyia-nyiakan kebaikan Tuhan Yesus. Jangan menyembah berhala, tetap jadikan Tuhan Yesus yang utama dalam kehidupan adik-adik sehingga adik-adik masuk dalam Tanah Perjanjian. Hidup adik-adik penuh dengan susu dan madu. Adik-adik hidup dalam kelimpahan.

TETAP PERCAYA DAN JADIKAN TUHAN YESUS SEBAGAI JURUSELAMAT SEKARANG DAN SELAMANYA.

RENUNGKAN:

  • Mengapa Tuhan Yesus mau menjadi Juruselamat?
  • Bagaimana menjadikan Tuhan Yesus sebagai Juruselamat?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)