ALLAH MENUNTUT UMAT-NYA

DH-Allah Menuntut Umat-Nya

Mikha 6:1-16
(Ayat 8) “Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?”

Mikha memberitahukan kepada bangsa Israel untuk mengingat dan melakukan kembali semua perintah-perintah Allah. Semua perintah Allah adalah demi kebaikan mereka. Hukum Allah bertujuan untuk membawa mereka berjalan dalam kehendak dan rencana-Nya.

Mikha mengingatkan bangsa Israel akan asal-usul keberadaan mereka. Mereka budak di Mesir tetapi Allah menuntun mereka keluar dari Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan dan menjadi umat Tuhan. Allah memakai Musa, Harun dan Miryam untuk memimpin mereka menuju tanah perjanjian.

Sebagai umat Tuhan, Tuhan menuntut 3 hal dari bangsa Israel untuk dilakukan, yaitu:

  1. Berlaku adil atau hidup adil dengan siapapun
  2. Mencintai kesetiaan
    Menunjukkan sifat setia yang kokoh seperti yang ada pada Tuhan. Tuhan setia dengan umat-Nya sekalipun umat-Nya tidak setia.
  3. Hidup rendah hati
    Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu siapa dirinya sehingga ia tidak menjadi sombong. Hidupnya semua karena anugerah Tuhan.

Di dalam Yesus, Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kebaikan Allah sudah dinyatakan, dan TIGA HAL YANG ALLAH TUNTUT DARI KITA UNTUK DILAKUKAN YAITU: BERLAKU ADIL, MENCINTAI KESETIAAN DAN HIDUP RENDAH HATI. Bila kita melakukan permintaan Allah, maka anugerah-Nya akan terus tercurah atas kita.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan, saya mau hidup adil, setia dan rendah hati. Urapi dan mampukan saya untuk sanggup melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.