ALLAH SENANTIASA MENYERTAI

DH-Allah Senantiasa Menyertai
Ulangan 31:1-30
(Ayat 6) Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

Musa berkata kepada Yosua yang akan menggantikannya menjadi pemimpin dan juga kepada bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Musa tidak ikut dalam penyeberangan tersebut dan masuk ke dalam Tanah Perjanjian seperti yang Tuhan sudah sampaikan sebelumnya kepada Musa.

Musa tahu akan ada banyak musuh yang akan menghadang mereka di dalam Tanah Perjanjian. Oleh karena itu Musa berkata kepada mereka untuk kuat dan teguh hati. Kata “mereka” dalam ayat di atas, menunjuk kepada musuh-musuh yang akan mereka hadapi kelak.

Musa memberikan kekuatan kepada bangsa Israel untuk tidak takut dan gemetar karena Allah sendiri yang akan menyertai bangsa Israel. Allah tidak menyuruh para malaikat atau siapapun untuk memimpin bangsa Israel, tetapi Allah sendiri yang langsung memimpin umat-Nya.

Bukannya Allah tidak percaya dengan para malaikat-Nya sehingga tidak dipercaya untuk memimpin. Tetapi Allah sendiri yang mau berada di tengah-tengah umat dan memimpin mereka secara langsung. “Sekali-kali Aku tidak akan meninggalkanmu dan membiarkanmu”, suatu bukti dari janji Allah bahwa Allah senantiasa bersama-sama dan menyertai umat-Nya.


MATA ALLAH SENANTIASA TERTUJU KEPADA UMAT-NYA DAN ALLAH PASTI TIDAK AKAN MEMBIARKAN UMAT-NYA DALAM MASALAH


Kata “sekali-kali” menunjukkan bahwa mata Allah senantiasa tertuju kepada umat-Nya dan Allah pasti tidak akan membiarkan umat-Nya dalam masalah. Allah tahu apapun atas hidup kita. Allah di pihak kita dan kita pasti menang atas musuh atau masalah kita.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan untuk penjagaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah lepas terhadap saya. Saya akan terus hidup seperti yang Tuhan tetapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.