API KEKUDUSAN

DH-Api Kekudusan

Yehezkiel 20:1-49
(Ayat 40) Sebab di atas gunung-Ku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepada-Ku. Di sana Aku akan berkenan kepadamu dan di sana Aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yg terpilih, segala yang kamu kuduskan.

Allah adalah kudus, Allah bersemayam di atas gunung yang kudus, setiap umat Allah yang datang beribadah harus membawa persembahan yang kudus. Kekudusan bagi Allah adalah mutlak.

Hal yang paling mendasar dari Allah yang kudus adalah:

  • Allah tidak mau diduakan
  • Allah membenci perzinahan
  • Allah menghargai kebenaran dan kesucian
  • Allah senantiasa selalu akan memurnikan dengan api-Nya

(Ayat 48) “Dan setiap manusia akan melihat, bahwa Aku, Tuhanlah yang memasangnya; api itu tidak akan padam.”

Api Tuhan akan membersihkan dan memurnikan seperti memurnikan logam sehingga jadi murni. Api Tuhan juga akan membersihkan kita dari hal-hal yang tidak kudus sehingga kita menjadi kudus. Api Tuhan juga berbicara tentang keseriusan Allah dalam membimbing dan mendidik umat-Nya untuk hidup kudus.

Sebab tanpa kekudusan, tidak seorangpun akan melihat Tuhan (Ibr. 12:14).

HIDUPLAH KUDUS DAN IZINKAN API TUHAN UNTUK SENANTIASA MENGUDUSKAN DAN MEMURNIKAN KITA, SEHINGGA HIDUP KITA SENANTIASA BERKENAN DI HADAPAN ALLAH.

DOA :
Tuhan, saya mau menjaga kekudusan hidup saya supaya saya senantiasa berkenan kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.

Tuhan memberkati.