BERDOA SYAFAAT

DH-Berdoa Syafaat
1 Timotius 2:1-15
(Ayat 1) Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang.

Paulus menasihatkan kepada Timotius dan jemaat untuk berdoa syafaat, menaikkan permohonan dan ucapan syukur untuk semua orang khususnya untuk para penguasa atau pemimpin yang duduk di pemerintahan supaya mereka dimampukan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi rakyat.

Paulus juga menyatakan bahwa adalah sesuatu yang penting dan perlu diberi prioritas untuk mendoakan para pemimpin supaya tercipta suasana yang kondusif yang dapat membawa dampak dalam ibadah dan penyebarluasan berita keselamatan (ayat 2-4,7).

Kata permohonan menunjukkan adanya kebutuhan dari kita untuk memohon kepada Allah dan secara tak langsung menunjukkan perasaan kebutuhan kita yang besar terhadap karunia-karunia dan berkat dari Allah. Tak seorangpun akan membuat permohonan bila ia masih sanggup melakukannya. Doa syafaat menunjukkan suatu permohonan demi kepentingan orang lain.


NAIKKANLAH UCAPAN SYUKUR DAN BERDOA SYAFAATLAH UNTUK PARA PEMIMPIN


Seorang pendoa syafaat atau intercession adalah orang yang memiliki belas kasihan kepada orang lain. Ia menjadi pengantara antara Allah dengan orang yang didoakan. Mendukung pemimpin adalah pilihan warganegara. Naikkanlah ucapan syukur dan berdoa syafaatlah untuk para pemimpin karena itu adalah suatu keharusan bagi warganegara dan setiap orang percaya.

PENGUCAPAN SYUKUR MERUPAKAN BAGIAN DARI PADA PENYEMBAHAN KEPADA ALLAH, melalui pengucapan syukur kita mengakui kebesaran dan kedahsyatan Tuhan dan keyakinan akan pertolongan maupun janji Tuhan yang pasti akan digenapi dalam kehidupan kita.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan… berkati bangsa kami dan para pemimpinnya, lawat dan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.