BERSERAH DAN PERCAYA KEPADA ALLAH

Mazmur 37:1-40
(Ayat 5) Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak.

TUHAN AKAN BERTINDAK ATAU MENOLONG KITA BILA KITA MAU MENYERAHKAN HIDUP KITA DAN PERCAYA SEPENUHNYA KEPADA ALLAH. Menyerahkan hidup dan percaya kepada Tuhan adalah dua hal yang tidak mudah dilakukan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allahnya dan masih mengandalkan kekuatannya.

Yehezkiel 47 menggambarkan tingkatan seberapa orang berserah dan percaya kepada Allah melalui aliran air yang mengalir ke dalam bait Allah. Tingkatan pertama, air mengalir sepergelangan kaki. Pada tingkatan ini orang bisa bebas bergerak ke mana ia mau. Lebih kurang hanya 10%, manusia berserah dan percaya kepada Allah.

Tingkat kedua, air mengalir sebatas lutut. Pada tingkat ini, orang masih bisa bergerak bebas tetapi sudah agak sulit. Lebih kurang 25% tingkat kepercayaan dan berserahnya kepada Tuhan.

Tingkat ketiga, air mengalir sudah sebatas pinggang. Pada tingkat ini, orang sudah mulai sulit untuk bergerak dengan bebas. Pada tingkat ini, lebih kurang 50% manusia berserah dan percaya kepada Tuhan, 50% lagi masih mengandalkan kekuatannya.


KITA HARUS PERCAYA DAN BERSERAH SEPENUHNYA KEPADA ALLAH DAN ALLAH AKAN MENGGENAPI JANJI-JANJI-NYA


Tingkat keempat, air mengalir menjadi sungai, di mana manusia tidak bisa lagi berjalan tetapi harus berenang dan mengikuti aliran sungai tersebut. Pada tingkat ini, 100% orang percaya kepada Allah dan tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Pada tingkat keempat ini, manusia berserah sepenuhnya dan Allah yang bertindak. Allah yang akan membawa kita ke dalam penggenapan janji-janji-Nya.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan, saya mau sepenuhnya mengalir bersama Tuhan, saya tidak mau lagi mengandalkan kekuatan saya. Bawa saya mengalir bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.