DH-Cari Tuhan dan Puasa

CARI TUHAN DAN PUASA

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 20:1-37
(Ayat 3) Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.

Mencari Tuhan dan berpuasa adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah-Nya dan berseru-seru kepada Tuhan serta mengingatkan Tuhan akan janji-janji-Nya.

Dalam masa pemerintahannya, Yosafat mendapat ancaman serangan dari bani Moab dan bani Amon dengan jumlah laskarnya yang besar. Ketakutan melingkupi Yosafat akibat serangan tersebut. Yosafat kemudian memerintahkan kepada rakyatnya untuk berpuasa, mencari Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan dan mengingatkan Tuhan akan janji-janji-Nya.

Semua yang Yosafat lakukan membuat Allah tidak tahan untuk tidak menolong mereka dan segera bertindak. Allah kemudian yang berperang ganti mereka dan memberi kemenangan atas musuh-musuh mereka.


APAPUN MASALAH, PERSOALAN DAN PERGUMULAN KITA, ALLAH PASTI MENOLONG BILA KITA BERPUSA DAN MENCARI WAJAH TUHAN


Hal ini juga yang harus kita lakukan. Apapun masalah, persoalan dan pergumulan kita, Allah pasti tidak tahan dan pasti menolong bila kita melakukan sama seperti yang Yosafat lakukan, yaitu berpusa dan mencari wajah Tuhan. Allah yang akan berperang ganti kita dan memberikan kita kemenangan.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan, saya akan melakukan sama seperti yang Yosafat lakukan dan saya percaya Tuhan segera bertindak dan menolong saya. Tuhan yang berperang ganti saya dan memberikan saya kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.