CARILAH HIKMAT TUHAN

DH-Carilah Hikmat Tuhan
1 Raja-raja 3:1-28
(Ayat 9) Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?”

Banyak perkara yang harus dihadapi oleh setiap orang. Masing-masing orang memiliki pergumulan yang membutuhkan penyelesaian. Tuhan berkenan memberikan pertolongan bagi orang yang dilanda pergumulan, asalkan orang itu meminta dengan benar kepada Tuhan.

Salomo meminta yang benar kepada Tuhan; Salomo sadar bahwa tugas dan jabatan yang Tuhan berikan memerlukan kemampuan untuk mengambil kebijakan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan menawarkan ‘yang utama’ baginya, maka Salomo meminta ‘hati yang faham menimbang perkara’. Salomo meminta yang diperlukan dalam hidupnya demi kemuliaan Tuhan.

Hikmat dari Tuhan akan menuntun manusia bertindak yang seharusnya diperbuat sehingga baik bagi Tuhan dan bagi dirinya serta bagi orang lain. Hikmat mampu memberikan kehidupan yang damai sejahtera bagi manusia. Hati yang penuh hikmat akan menolong setiap orang menyadari makna dari kehidupan ini.


KITA HARUS MEMINTA HIKMAT TUHAN DALAM SETIAP MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHINGGA KEPUTUSAN YANG KITA AMBIL BENAR DAN MEMULIAKAN TUHAN


Demikian juga di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus meminta hikmat Tuhan dalam setiap mengambil keputusan sehingga keputusan yang kita ambil tidak salah tetapi keputusan kita benar dan memuliakan Tuhan.

Hidup adalah anugerah yang Tuhan limpahkan sehingga manusia mampu menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Hikmat yang dari Tuhan akan menolong manusia untuk menggunakan yang dimiliki bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu mintalah hikmat Tuhan senantiasa.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan berikan saya hikmat dalam setiap mengambil keputusan sehingga keputusan saya benar dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.