DIA MEMANGGIL

DH-Dia Memanggil
Markus 3:1-35
(Ayat 13) Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendaki-Nya dan mereka pun datang kepada-Nya.

Dalam pelayanan-Nya ketika di dunia, banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan dari antara mereka, Yesus memanggil 12 orang yang dikehendaki-Nya untuk menyertai Dia, mereka diberi kuasa dan diutus untuk memberitakan Injil. Dan mereka kemudian menjadi murid-murid Yesus.

Kalau pada saat itu, orang-orang yang Yesus panggil tidak meresponi panggilan-Nya maka Injil tidak akan tersebar ke seluruh dunia, kita tidak akan mendengar kabar sukacita dan adanya keselamatan di dalam Yesus. Kita merupakan hasil (buah) dari murid-murid Yesus yang meresponi panggilan dan melakukan perintah-Nya untuk memberitakan Injil.

Yesus sudah naik ke Surga dan Yesus memanggil setiap kita untuk melakukan perintah-Nya memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Yesus dan mengajarkan mereka melakukan perintah-Nya (Mat. 28:19-20). Inilah “Amanat Agung” Tuhan Yesus untuk setiap orang percaya.

Masih banyak orang di sekitar kita atau mungkin juga keluarga kita yang belum mendengar Injil dan belum memperoleh keselamatan. Ini menjadi tugas kita sebagai orang percaya untuk melakukan “Amanat Agung” Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada semua orang.

SELAMA MASIH ADA WAKTU, MARI KITA MERESPONI PANGGILAN TUHAN UNTUK MEMBERITAKAN INJIL. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih (Mat. 22:14) dan biarlah kita menjadi orang yang tidak hanya dipanggil tetapi juga dipilih Tuhan dengan meresponi panggilan-Nya. Kita tidak tahu kapan Yesus datang untuk yang kedua kalinya tetapi waktunya sudah sangat-sangat singkat.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan saya mau meresponi panggilan Tuhan. Selagi masih ada waktu, biarlah hidup saya dipakai untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.