DOSA KESOMBONGAN

DH-Dosa Kesombongan
Yehezkiel 26:1-21
(Ayat 2) “Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem: Syukur! Sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu; ia akan beralih kepadaku, sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan.”

Bangsa Tirus menghina umat Allah, mereka mensyukuri kemalangan yang sedang dialami umat Allah dan mencemoohnya.

Kerajaan Tirus terletak di pesisir, bersebelahan dengan kerajaan Israel. Kerajaan Tirus disebut pintu gerbang menuju laut. Rusaknya pintu gerbang Israel membawa keuntungan bagi Tirus. Mereka tidak lagi memiliki saingan.

Apa yang ALLAH lakukan dengan kesombongan bangsa Tirus?

ALLAH mengirim Nebukadnezar untuk menaklukkan Tirus (ayat 7). Dan Tuhan menghukum mereka dengan menyeret mereka sampai paling bawah dikatakan mencapai “bumi yang paling bawah” (ayat 20). Tuhan merendahkan mereka serendah-rendahnya.

Hal ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang sombong akan diseret turun oleh ALLAH sampai ke tempat yang paling rendah dan akan direndahkan serendah-rendahnya.

Tuhan benci dengan kesombongan dan orang yang mengandalkan kekuatannya. Jangan menyombongkan kekuatan kita, kepintaran kita, kekayaan kita atau apapun juga (Yer. 17:5).

Tetapi sebaliknya BILA KITA MERENDAHKAN DIRI KITA DI HADAPAN TUHAN DAN MENGANDALKAN TUHAN DALAM KEHIDUPAN DAN JALAN KITA, MAKA TUHAN AKAN MENGANGKAT KITA DAN MEMULIAKAN KITA (Yer. 17:7).

Orang sombong menganggap dirinya hebat dan merasa dirinya tidak perlu Tuhan. Orang sombong adalah seteru Allah.

DOA :
Tuhan ampuni saya kalau selama ini saya sombong. Saya perlu Tuhan, tuntun dan pimpin hidup saya.
Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.

Tuhan memberkati.