FAKTOR ALLAH DAN FAKTOR DIRI SENDIRI

DH-Faktor Allah Dan Faktor Diri Sendiri
Yosua 12:1-24
(Ayat 1) Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba-Yordan ke arah timur.

Tiga puluh satu raja berhasil dikalahkan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Suatu prestasi yang luar biasa bagi Yosua sebagai pemimpin. Latar belakang Yosua hanyalah seorang pelayan atau hamba dari Musa. Keberhasilan Yosua sebagai pemimpin karena dua faktor yaitu faktor Allah dan faktor dari diri Yosua sendiri.

Faktor Allah atau peranan Allah sangat penting sekali bagi Yosua. Janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel dinyatakan. Mereka menjadi bangsa yang besar dan ditakuti. Tanpa Allah maka bangsa Israel akan tetap menjadi budak di Mesir.

Faktor diri sendiri membuat Yosua menjadi pemimpin yang berhasil dan disegani. Yosua belajar dari Musa ketika menjadi hambanya. Belajar kepemimpinan serta gaya hidupnya. Musa seorang yang taat dan setia kepada Allah (Bil. 12). Hal yang sama juga dimiliki Yosua (Yos. 1).

Demikian halnya dengan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan memberkati kehidupan kita. Bagian kita adalah terus belajar, setia, taat dan melakukan perintah Tuhan. Faktor Tuhan dan diri sendiri bila bergabung akan membuat kita berhasil.

BAGIAN YANG HARUS KITA LAKUKAN ADALAH TERUS BELAJAR, SETIA DAN TAAT SERTA MELAKUKAN PERINTAH TUHAN SEHINGGA JANJI TUHAN DIGENAPI.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Faktor apa yang membuat saya bisa berhasil?
  2. Bagaimana meningkatkan faktor saya?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )