HANYA DALAM YESUS

Hanya dalam Yesus

Yohanes 3:1-36
(Ayat 16) Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

Allah mengasihi dunia ini khususnya manusia sebagai mahkluk ciptaan yang paling mulia. Dibuat serupa dengan gambaran Allah, semua yang ada pada Allah ada pada manusia. Manusia juga diberi kuasa untuk mengelola semua ciptaan Allah di bumi ini.

Tetapi akibat manusia pertama yaitu Adam jatuh dalam dosa, gambaran Allah pada manusia menjadi rusak. Manusia kehilangan kemuliaan Allah termasuk kuasa dan otoritas untuk mengelola semua ciptaan Allah.

Karena dosa yang diperbuatnya yaitu tidak taat dengan perintah Allah manusia harus mati binasa di neraka, dapur api tempat penghukuman kekal. Dihukum bersama dengan semua malaikat yang memberontak yang Tuhan buang ke dunia.

Allah kemudian menjadi manusia bernama Yesus. Dilahirkan oleh Maria dan menjalani kehidupan sebagai manusia. Yesus kemudian mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Kita yang percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat mendapat anugerah keselamatan yaitu hidup kekal di sorga bersama Allah. Hidup dalam kasih anugerah dan berkat Tuhan.

KESELAMATAN HANYA DALAM YESUS BAGI KITA YANG PERCAYA DAN MENJADIKAN YESUS SEBAGAI TUHAN DAN JURUSELAMAT.

RENUNGKAN:

  • Kenapa keselamatan hanya ada dalam Yesus?
  • Apa yang dimaksud keselamatan?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)