HARTA KESAYANGAN TUHAN

DH-Harta Kesayangan Tuhan
Keluaran 19:1-25
(Ayat 5) Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi.

Segala sesuatu Allah yang menciptakan dan semuanya milik Allah. Di antara semua ciptaan Allah, Allah mengkhususkan bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang kudus umat kepunyaan Tuhan. Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan.

Janji Tuhan baru digenapi bila bangsa Israel sungguh-sungguh mendengarkan Firman Tuhan dan selalu berpegang kepada janji-Nya. Selama 430 tahun bangsa Israel dijadikan budak di Mesir. Semuanya membentuk sifat dan karakter seorang budak. Tuhan tahu dampak dari perbudakan membuat mereka akan melanggar perintah Tuhan.

Ketika menghadapi masalah, mereka akan bersungut-sungut. Oleh karena itu Allah membawa mereka ke padang gurun untuk membentuk sifat dan karakter mereka sebagai umat kepunyaan Allah. Bangsa Israel lupa Allah nenek moyang yang mereka sembah selalu menyertai mereka dan pasti akan menggenapi janji-Nya.

Demikian juga halnya dengan kita sebagai bangsa Israel rohani. Kita juga dulu diperbudak dan menjadi budak dosa. Tetapi Kristus memerdekakan kita dengan mati di atas kayu salib. Keadaan kita tidak berbeda dengan bangsa Israel. Kita sering lupa akan janji Tuhan dan bersungut-sungut ketika dalam masalah. Kita melihat masalah lebih besar dari kuasa Allah.

Jadikan bangsa Israel contoh dalam hidup kita. ALLAH INGIN KITA SUNGGUH-SUNGGUH MENDENGAR DAN MELAKUKAN FIRMAN TUHAN. Peganglah janji Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi harta kesayangan Allah dan menerima semua janji-Nya.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Apakah saya sudah menjadi harta kesayangan Tuhan?
  2. Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi harta kesayangan Tuhan?
DOA :
( Apa yang Tuhan sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )