INGAT KEBAIKAN TUHAN

DH-Ingat Kebaikan Tuhan

Hosea 13:1-16
(Ayat 4) Tetapi Aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir; engkau tidak mengenal allah kecuali Aku, dan tidak ada juruselamat selain dari Aku.

Hosea menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam kemarahan-Nya kepada umat-Nya, Allah mengingatkan kembali kepada umat-Nya ketika mereka di Mesir dijadikan budak. Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai Allah melalui Musa (Kel. 3:14).

Allah juga kemudian menjadi juruselamat mereka dengan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Membawa mereka keluar dari Mesir menuju Tanah Perjanjian dan menjadi bangsa yang merdeka.

Tetapi apa yang dilakukan mereka sangat mendukakan Allah dengan perbuatan dosa mereka. Bangsa Israel tidak menyembah Allah yang sudah membebaskan dan menyelamatkan mereka. Bangsa Israel membuat patung tuangan dan menyembahnya. Bangsa Israel memyembah berhala (ayat 2).

Akibat perbuataannya, Allah menghukum bangsa Israel. Kerajaannya dihancurkan dan rakyatnya dibuang dan dijadikan budak (ayat 9).

Hal yang sama juga Allah lakukan terhadap kita sebagai bangsa Israel rohani. Yesus adalah Allah yang turun ke dunia dan mau mati di kayu salib. Melalui kematian Yesus di kayu salib setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal (Yoh. 3:16). Kita menjadi anak Allah.

Pengorbanan-Nya di kayu salib membawa pemulihan. Jadikan bangsa Israel sebagai pelajaran bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. TETAP PERCAYA DAN JADIKAN YESUS SEBAGAI TUHAN DAN JURUSELAMAT DALAM HIDUP KITA sekarang dan selama-lamanya.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib untuk memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Saya akan selalu ingat kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.