JANGAN ADA ILLAH LAIN

DH-Jangan Ada Illah Lain
Keluaran 20:1-26
(Ayat 3) Jangan ada padamu allah di hadapan-Ku.

Bangsa Israel dipilih dan dikuduskan Tuhan menjadi harta kesayangan dan umat kepunyaan Tuhan dari seluruh ciptaan-Nya.

Di Gunung Sinai, Allah memberikan sepuluh hukum kepada bangsa Israel untuk dilakukan. Salah satu dari hukum Tuhan dan hukum yang pertama adalah jangan ada allah lain di hadapan-Nya. Allah tidak mau ada allah atau illah lain di bangsa Israel. Allah hanya mau Ia menjadi satu-satunya Allah yang disembah oleh mereka, Allah tidak mau diduakan. Allah adalah Allah yang cemburu.

Allah tidak main-main dengan umat-Nya, bila mereka melanggar maka sampai keturunan ketiga dan keempat akan menerima hukuman (ayat 5). Tetapi sebaliknya bila umat-Nya taat melakukan hukum Tuhan maka semua janji Allah akan digenapi dalam kehidupan mereka.

Perkembangan zaman membuat keadaan sudah berubah. Cara kerja iblis lebih halus, ia tidak lagi disembah sebagai patung atau benda. Iblis tahu manusia khususnya orang percaya tidak akan menyembah dirinya dalam bentuk benda. Iblis sekarang bekerja dengan cara yang smooth, dia bekerja dalam berbagai situasi dan terus berusaha masuk dalam kehidupan kita.

CARA KERJA IBLIS SEKARANG DI ANTARANYA MEMBUAT MANUSIA SIBUK BAIK DALAM PEKERJAAN, HOBBY DAN LAIN SEBAGAINYA TERMASUK JUGA PELAYANAN. Semuanya itu membuat manusia jauh dan tidak fokus lagi kepada Tuhan. Itulah allah atau illah lain saat ini.


KALAU HIDUP KITA JAUH DARI TUHAN MAKA SESUNGGUHNYA ADA ALLAH LAIN DALAM HIDUP KITA


Mungkin sekarang kita sudah tidak menyembah patung atau dewa lagi. Tetapi kalau hidup kita jauh dari Tuhan maka sesungguhnya ada allah lain dalam hidup kita.

Tuhan memberkati.

DOA :
Ampuni saya Tuhan kalau saya lebih mengutamakan kesenangan daripada Tuhan. Saya menjadikannya lebih utama dari Tuhan. Mulai hari ini hanya Tuhanlah yang menjadi terutama dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.