DH-Jangan Kembali Kepada Kehidupan Lama

JANGAN KEMBALI KEPADA KEHIDUPAN LAMA

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Petrus 2:1-22
(Ayat 20) Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari pada yang semula.

Pengenalan akan Tuhan Yesus, memiliki pengertian menjadikan-Nya sebagai Tuhan dan Juruselamat. Pada saat kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat maka hidup kita menjadi milik-Nya. Tuhan Yesus yang adalah kebenaran sejati akan membersihkan hidup kita dari segala kecemaran dunia.

Kecemaran dunia berbicara tentang segala hal yang tidak kudus atau dosa dan semuanya tidak berkenan dengan Tuhan. Akibat dosa yang dilakukan manusia maka kehidupan manusia menjadi tercemar. Dampak dari dosa membuat manusia menjadi tidak kudus dan dari dalam hatinya timbul keinginan daging yang bertentangan dengan Allah (Mar. 7:21-23).

Segala kecemaran dunia atau dosa telah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Melalui karya-Nya di kayu salib maka hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Hidup kita disucikan dan dikuduskan melalui Firman Tuhan yang adalah kebenaran sejati.

Setelah kita mengalami pemulihan dari Tuhan, kita harus menjaga kehidupan kita untuk tetap kudus supaya dosa atau kecemaran dunia tidak kembali dalam kehidupan kita. Ketika dosa kembali masuk ke dalam kehidupan kita maka keadaan kita akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Iblis akan kembali masuk dengan membawa 7 roh lain yang lebih jahat (Matius 12:45).

Jangan lengah si iblis berjalan di sekeliling kita seperti singa yang mengaum-ngaum siap menelan kita (1 Pet. 5:8).

KITA HARUS MENJAGA HIDUP KITA UNTUK SENANTIASA KUDUS MELALUI HUBUNGAN YANG INTIM DENGAN TUHAN. Dengan berdoa, membaca Firman Tuhan, beribadah dan bersekutu dengan teman-teman seiman dan mencegah kita kembali kepada kehidupan yang lama.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan saya akan terus membangun hubungan dengan Tuhan dan melakukan aktivitas rohani sendiri maupun bersama teman-teman seiman. Saya percaya kehidupan yang lama telah saya tinggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.