JANGAN MENYEMBAH

DH-Berhala-Berhala

Yehezkiel 6:1-14
(Ayat 3) Katakanlah: Hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah! Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah: Sungguh, Aku akan mendatangkan perang atasmu dan Aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu.

Keadaan alam yang unik dihadirkan Allah di tengah bangsa Israel. Gunung, lembah, sungai seharusnya menjadi media untuk mereka merasakan kebesaran dan keberadaan Allah yang hidup. Tetapi sebaliknya mereka menyalahgunakannya dengan menjadikan sebagai tempat “keramat” untuk menyembah berhala.

Allah murka atas penyembahan berhala yang mereka lakukan. Allah akan menghancurkan semua bukit pengorbanan yang dijadikan tempat penyembahan berhala. Akan dihancurkan dan diremukkan bersama dengan mereka yang telah menyalahgunakannya.

Penyembahan berhala tidak pernah lepas dari umat Tuhan hingga saat kini. Dan iblis tidak lagi menggunakan cara yang sama untuk supaya dirinya disembah. Mereka memanfaatkan kelemahan manusia yaitu sifat kedagingan. Kedagingan (Gal. 5) yang menguasai manusia bukan Tuhan. Inilah penyembahan berhala masa kini.

Setiap orang percaya yang terikat dalam kedagingan tidak lagi mengutamakan Tuhan. Hidupnya jauh dari Tuhan, mereka sudah menjadi penyembah berhala. Kita harus bertobat bila terjadi dalam hidup kita sehingga Tuhan tidak murka dan membinasakan kita.

TETAP JADIKAN TUHAN YANG UTAMA DAN TERUTAMA DALAM HIDUP KITA.

RENUNGKAN:

  • Apa yang membuat Tuhan murka?
  • Apakah yang saya sembah?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)