JANGAN SAKITI HATI TUHAN

DH-Jangan Sakiti Hati Tuhan
Yeremia 44:1-30
(Ayat 3) Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hati-Ku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu.

Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan dan memisahkan mereka dari bangsa-bangsa lain. Tuhan kemudian memberikan ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan untuk mereka lakukan.

Salah satu ketetapan yang Tuhan berikan yang harus mereka lakukan adalah membakar korban bakaran yang asapnya menjadi wangi-wangian yang menyukakan Tuhan dan jangan beribadah kepada allah lain. Tetapi bangsa Israel melanggar ketetapan yang Tuhan berikan.

Mereka membakar korban bukan untuk Allah tetapi untuk allah lain yang mereka sendiri tidak kenal dan beribadah kepadanya. Di mata Tuhan perbuatan mereka sudah merupakan kejahatan dan menimbulkan sakit hati Tuhan.

Hukum dan ketetapan Allah juga berlaku terhadap anak-anak-Nya yang Tuhan Yesus sudah tebus di kayu salib. Dalam kehidupan saat ini, membakar korban dan beribadah kepada allah lain memiliki pengertian tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan terutama dalam kehidupan atau menjadikan Tuhan nomor satu.

Kesibukan, pekerjaan, pelayanan dan lain sebagainya dapat menjadi allah lain yang menggantikan posisi Allah dalam hidup kita dan menyebabkan sakit hati Tuhan.

UNTUK ITU HENDAKNYA KITA MENJADIKAN ALLAH SEBAGAI YANG UTAMA DAN TERUTAMA DALAM HIDUP KITA MELEBIHI SEGALANYA.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan ampuni saya kalau selama ini suka menyakiti Tuhan. Saya lebih mengutamakan pekerjaan dan hobby daripada Tuhan. Saya berjanji akan mengutamakan Tuhan dari yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.