KEADILAN ALLAH

DH-Keadilan Allah
Ayub 34:1-37
(Ayat 12) Sungguh, Allah tidak berlaku curang, Yang Mahakuasa tidak membengkokkan keadilan.

Salah satu sifat atau karakter Allah adalah adil. Tidak pernah Allah membengkokkan keadilan atau tidak adil baik atas manusia maupun umat-Nya. Tetapi sering kali di dalam kehidupan, kita melihat ketidakadilan terjadi.

Banyak orang-orang yang hidupnya tidak benar tetapi hidup di dalam kemewahan atau kenyamanan. Sedangkan orang-orang yang hidupnya baik, rajin beribadah, suka menolong dan melakukan perbuatan baik lainnya justru hidup dalam ketidakadilan.

Sering kali kita lihat dan dengar, orang-orang jahat hidupnya lebih panjang daripada orang-orang yang hidupnya tidak sejahat mereka, tetapi Tuhan memanggil mereka atau meninggal lebih dahulu daripada orang-orang jahat. Mungkin juga kita mengalami perlakuan yang tidak adil dari seseorang tetapi Tuhan malah membiarkan orang tersebut dan tidak menghukumnya.

Allah adil dan tetap akan adil selama-lamanya. Semua tindakan Allah didasarkan karena Allah punya rencana yang baik dan indah untuk setiap manusia khususnya umat Allah. Allah rindu semua orang diselamatkan dan mengalami kasih Tuhan.


KEADILAN TUHAN PASTI AKAN DINYATAKAN ATAS SETIAP KITA DAN KEBAIKAN PASTI KITA TERIMA KALAU KITA TETAP PERCAYA DAN MENGASIHI TUHAN YESUS


Bagi umat atau anak-anak Tuhan kalau saat ini mengalami ketidakadilan, tetaplah percaya Tuhan punya rencana yang baik di balik semua ketidakadilan tersebut. Keadilan Tuhan pasti akan dinyatakan atas setiap kita dan kebaikan pasti kita terima kalau kita tetap percaya dan mengasihi Tuhan (Roma 8:28).

Tuhan memberkati.

DOA :
Sungguh Tuhan saya percaya dan tidak pernah meragukan keadilan Tuhan. Kuatkan saya untuk tetap percaya dan sanggup melewati ketidakadilan dan badai yang sedang melanda saya saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.