KEBAHAGIAAN SEJATI

Kebahagiaan Sejati

Lukas 11:1-54
(Ayat 28) Tetapi Ia berkata:" Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya."

Seorang perempuan berkata kepada Yesus. Sungguh berbahagia perempuan yang mengandung dan menyusui Yesus, seorang anak yang hebat dan luar biasa.

Pemikiran yang umum yang ada pada manusia, berbahagia bila punya anak yang hebat atau menjadi anggota keluarga orang terkenal maka kita pasti berbahagia. Berbahagia dengan cara dunia tetapi kebahagiaan seperti itu tidak sejati.

Yesus menyampaikan kebahagiaan yang sejati yaitu pada waktu mendengar firman Allah dan memeliharanya. Firman adalah Allah (Yoh. 1:1), pada waktu mendengar firman Allah maka kita mendengar Allah berbicara.

Memelihara firman Allah artinya membuat firman bertumbuh dalam kehidupan kita. Firman Allah yang mulanya logos (tulisan) ketika dilakukan dalam kehidupan sehari-hari akan berubah menjadi rhema. Firman Allah yang menjadi rhema akan memberikan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita.

KEBAHAGIAAN SEJATI AKAN KITA DAPATI BILA MENDENGAR DAN MEMELIHARA FIRMAN TUHAN.

RENUNGKAN:

  • Apa yang dimaksud kebahagiaan sejati?
  • Bagaimana mendapatkan kebahagiaan sejati?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)