KESELAMATAN ADALAH PEMBERIAN ALLAH

DH-Keselamatan Adalah Pemberian Allah
Efesus 2:1-22
(Ayat 8) Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.

Diselamatkan dari hukuman kekal di neraka dan hidup kekal di surga merupakan kasih karunia Tuhan untuk setiap orang percaya. Diselamatkan atau keselamatan merupakan pemberian Allah secara cuma-cuma. Semuanya merupakan usaha dan inisiatif Allah dan bukan hasil usaha manusia.

Untuk mendapatkan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan, manusia hanya perlu beriman atau memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Semua perbuatan kita tidak menjamin kita diselamatkan hanya imanlah yang menjamin kita diselamatkan.


KESELAMATAN ADALAH PEMBERIAN ALLAH; HENDAKNYA KITA TIDAK BERMEGAH DIRI, TETAPI TANGKAP RENCANA TUHAN ATASNYA


Karena diselamatkan merupakan kasih karunia dan merupakan pemberian Allah dan bukan usaha manusia, hendaklah kita tidak bermegah diri atau menjadi sombong karena sudah memperoleh keselamatan. Tetapi tangkap rencana dan kehendak Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya Yesus.

Manusia kembali menjadi mahkluk yang segambar dengan Allah. Yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan. Tuhan mau manusia hidup di dalamnya (ayat 10).

Pekerjaan baik yang Allah maksud adalah PEKERJAAN YANG MEMULIAKAN TUHAN YANG MENDATANGKAN KEHIDUPAN KEKAL KELAK YAITU PEKERJAAN DALAM ROH.

Pada saat kita melakukan pekerjaan baik maka hidup kita tidak lagi di dalam hawa nafsu daging; tidak lagi menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat (ayat 3) tetapi hidup kita dituntun oleh Roh Allah.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Saya dipulihkan dan kembali menjadi segambar dengan Tuhan. Saya akan lakukan pekerjaan baik untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.