KORBAN KESELAMATAN

DH-Korban Keselamatan
Imamat 3:1-17
(Ayat 1) Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan.

Korban keselamatan adalah korban yang dipersembahkan secara sukarela. Korban ini merupakan ucapan syukur umat-Nya atas kebaikan Allah yang mau menghapus dosa dan bersekutu kembali dengan umat-Nya atau bangsa Israel. Makna dari korban keselamatan adalah menggambarkan penghargaan dari umat-Nya atas pulihnya persekutuan dengan Allah.

Penghargaan tersebut merupakan bukti nyata kerinduan umat Allah untuk bersekutu dengan Allah dengan memberikan korban keselamatan. Oleh karena itu korban keselamatan diberikan secara sukarela. Tetapi sekalipun sukarela bukan berarti sembarangan. Tuhan menetapkan standar untuk korban keselamatan yang harus dilakukan.

Demikian halnya dengan ibadah umat Tuhan. Ibadah bukan sekadar sebuah kegiatan membawa sesuatu atau persembahan untuk Tuhan. Tetapi makna ibadah yang sejati adalah persekutuan dengan Allah. Dan bagi orang percaya adalah persekutuan dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah menyerahkan diri-Nya menjadi korban di kayu salib menggantikan setiap kita yang percaya pada-Nya.


PENGORBANAN TUHAN YESUS MEMULIHKAN KEMBALI HUBUNGAN ANTARA MANUSIA DAN ALLAH YANG TELAH DIRUSAK OLEH DOSA SEHINGGA KESELAMATAN MENJADI MILIK SETIAP ORANG PERCAYA


Pengorbanan Tuhan Yesus memulihkan kembali hubungan antara manusia dan Allah yang telah dirusak oleh dosa. Melalui pengorbanan-Nya maka keselamatan menjadi milik setiap orang percaya. Keselamatan adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga (1 Tes. 4:14).

Kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Penghargaan kita seharusnya bukan hanya percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, tetapi juga senantiasa memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan secara sukarela bukan karena paksaan.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan Yesus, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, maka saya diselamatkan. Saya akan terus jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.