KOTA BENTENG

DH-Kota Benteng
Mazmur 46:1-11
(Ayat 11) Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub.

Pada zaman dulu khususnya zaman kerajaan, sebuah kota sering kali terancam serangan musuh atau gerombolan penjahat. Sebab itu betapa penting suatu kota memiliki benteng yang teguh dan kuat sehingga musuh tidak dapat masuk dan menguasainya.

Perlindungan dan kekuatan adalah dua hal penting bagi suatu kota. Bagi umat Tuhan, Allah sendirilah yang menjadi benteng yang teguh dan yang menjamin keamanan dan kelangsungan hidup umat-Nya.

Pemazmur mengingatkan bahwa kita punya Allah yang menjadi kota benteng. Sebagai kota benteng, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.


TUHAN BERJANJI AKAN MENYERTAI DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA UMAT TUHAN YANG HIDUPNYA TAKUT AKAN TUHAN


Orang yang sungguh-sungguh berlindung pada Tuhan, tidak akan dikecewakan. Allah gagah perkasa dan juga penuh kasih. Mereka akan mengalami rasa aman dan kasih Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan menyertai dan memberikan perlindungan kepada umat Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan.

Keadaan dunia boleh menjadi semakin tidak baik dan menakutkan, tetapi selama kita berlindung dan berserah kepada Allah dan hidup takut akan Allah, maka kita akan aman. ALLAH MENJADI KOTA BENTENG BAGI HIDUP KITA.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan, Engkau adalah kota benteng dalam hidup saya. Di dalam kota benteng Allah, saya menerima semua kebaikan dan kasih Tuhan dan saya akan selalu berada di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.