LAKUKAN PERINTAH TUHAN

DH-Lakukan Perintah Tuhan
Yeremia 6:1-30
(Ayat 19) Dengarlah, hai bumi! Sungguh, ke atas bangsa ini Aku akan mendatangkan malapetaka, akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataan-Ku dan menolak pengajaran-Ku.

Yeremia menyampaikan kemarahan Allah ke atas bangsa Israel. Allah akan mendatangkan malapetaka atas mereka. Sekalipun mereka bangsa Israel adalah umat pilihan dan kepunyaan Allah, tetapi Allah tidak segan-segan mendatangkan malapetaka atas mereka.

Allah mengasihi bangsa Israel, mereka dipilih dari berbagai bangsa yang ada di dunia untuk menjadi umat pilihan dan kesayangan Allah. Allah pisahkan mereka dan supaya menjadi umat kesayangan Allah, maka Allah memberikan tuntunan dan pengajaran-pengajaran-Nya.

TUJUAN ALLAH MEMBERIKAN TUNTUNAN DAN PENGAJARAN-PENGAJARAN-NYA SUPAYA MEREKA MENJADI UMAT SEPERTI YANG ALLAH KEHENDAKI, berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya di muka bumi. Melalui bangsa Israel, orang-orang atau bangsa-bangsa lain bisa mengenal Allah.

Tetapi tujuan Allah tidak diresponi oleh bangsa Israel. Bukannya melakukan perintah Allah, mereka sebaliknya malah membuat rancangan-rancangan yang membuat Allah murka sehingga bukan berkat atau kebaikan yang mereka terima tetapi malapetaka yang Allah curahkan.

Demikian halnya dengan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi anak Allah. Allah ingin kita berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan membawa mereka menjadi anak Allah. Oleh karenanya Allah memberikan Firman-Nya untuk kita lakukan.

HIDUP DAN PERBUATAN KITA HARUS MENJADI CERMINAN ALLAH DI SORGA, SEHINGGA MEREKA MENGENAL ALLAH DAN MENJADI ANAK-ANAK ALLAH JUGA.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan sehingga saya menjadi anak Tuhan. Saya mau melakukan semua perintah Tuhan sehingga hidup saya berbeda dengan orang yang belum mengenal Tuhan dan hidup saya menjadi berkat untuk mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.