MAKANAN UNTUK KEKEKALAN

DH-Makanan Untuk Kekekalan
Yohanes 6:1-71
(Ayat 27) Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu; sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterai-Nya.

Tujuan orang bekerja salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan utama yaitu makanan. Kita semua perlu makan supaya hidup. Tetapi Yesus menyuruh kita bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa tetapi untuk makanan yang tidak dapat binasa.

Makanan yang dapat binasa adalah makanan untuk jasmani atau tubuh. Jasmani atau tubuh walaupun setiap hari dikasih makan, tubuh ini akhirnya tetap akan binasa. Semakin usia bertambah setelah melewati dewasa maka tubuh akan semakin lemah dan akhirnya mati walaupun makan makanan yang enak dan nikmat.

Yesus mengingatkan kita untuk bekerja. Bekerja tidak hanya untuk makanan jasmani karena tubuh jasmani kelak akan binasa. Tetapi bekerja untuk makanan yang bisa membuat kita bertahan sampai kekekalan.

MAKANAN YANG KEKAL DAN TIDAK DAPAT BINASA ADALAH ROTI HIDUP YAITU YESUS. (Ayat 35) Kata Yesus kepada mereka: “Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus lagi.” Untuk mendapatkan roti hidup kita harus datang kepada Yesus dan percaya kepada-Nya.

Kita harus bekerja untuk mendapatkan roti hidup artinya kita bekerja untuk hidup kekekalan. Yesus adalah jaminan untuk kita hidup kekal. Ketika kita bekerja untuk Yesus yaitu melakukan apa yang Yesus perintahkan sesungguhnya kita sedang bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa dan kita sedang menyiapkan diri untuk hidup dalam kekekalan.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan saya mau bekerja untuk kekekalan. Saya akan jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dan melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.