MAKANAN UNTUK KEKEKALAN

DH-Makanan Untuk Kekekalan
Yohanes 6:1-71
(Ayat 27) Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu; sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterai-Nya.

Tujuan kita bekerja salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu makanan. Kita semua perlu makan. Tetapi Yesus menyuruh kita bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa tetapi untuk makanan yang tidak dapat binasa.

Makanan yang dapat binasa adalah makanan jasmani atau tubuh. Jasmani atau tubuh walaupun setiap hari dikasih makan, tubuh ini akhirnya tetap akan binasa. Semakin usia bertambah setelah melewati dewasa maka tubuh akan semakin lemah dan akhirnya mati.

Yesus mengingatkan kita untuk bekerja tidak hanya untuk makanan jasmani karena tubuh kelak binasa tetapi bekerjalah untuk makanan yang bisa membuat kita bertahan sampai kekekalan.

Makanan yang tidak dapat binasa dan kekal adalah roti hidup yaitu Yesus (ayat 35). KITA HARUS BEKERJA UNTUK MENDAPATKAN ROTI HIDUP ARTINYA KITA BEKERJA UNTUK HIDUP KEKEKALAN; YESUS ADALAH JAMINAN UNTUK KITA HIDUP KEKAL.

Ketika kita bekerja untuk Yesus yaitu melakukan apa yang Yesus perintahkan sesungguhnya kita sedang bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa dan kita sedang menyiapkan untuk hidup dalam kekekalan. Untuk mendapatkan roti hidup kita harus datang kepada Yesus dan percaya kepada-Nya sehingga kita tidak lapar dan haus lagi sampai kekekalan.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan Yesus, Engkau adalah roti hidup. Saya mau senantiasa hidup bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.