MENJADI ANAK TUHAN

Sukacita Tuhan

Hosea 1:1-12
(Ayat 10) Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka: “Kamu ini bukanlah umat-Ku,” akan dikatakan kepada mereka: “Anak-anak Allah yang hidup.”

Kasih Allah kepada umat-Nya tidak pernah berubah. Sekalipun mereka tidak setia dan menyakiti hati Allah tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Bahkan Allah memperbaharui janji kepada umat-Nya untuk mereka kembali hidup dalam kasih Allah.

Gomer merupakan gambaran dari bangsa Israel, perempuan yang melakukan perzinahan. Bangsa Israel melakukan perzinahan rohani dengan perbuatan mereka menyembah berhala.

Mereka telah gagal melakukan perintah Tuhan. Berkali-kali Allah memperingati mereka akan dosa dan pelanggaran yang telah mereka lakukan tetapi mereka tidak juga bertobat sehingga Allah menghukum Mereka.

Tetapi Allah tetap mengasihi mereka, Allah kemudian memperbaharui janji-Nya. Mereka akan diangkat jadi anak Allah bila bertobat bukan sebagai umat lagi.

Kematian Tuhan Yesus di kayu salib membuat janji Allah berlaku bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, yang melakukan perintah-Nya dan bertobat bila melakukan dosa. Kita akan menjadi anak Tuhan.

KITA MENJADI ANAK TUHAN BILA PERCAYA DAN MENERIMA YESUS SEBAGAI TUHAN DAN JURUSELAMAT.

RENUNGKAN:

  • Kenapa Tuhan mau mengangkat saya menjadi anak Tuhan?
  • Bagaimana caranya menjadi anak Tuhan?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)